Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Jelalabatda bolan goşa partlamada azyndan üç adam öldi, on adam ýaralandy


Jelalabat, janyndan geçeniň özüni partladan ýeri. Arhiw suraty.

Owgan resmileri ýurduň gündogarynda bolan goşa partlamanyň azyndan üç adamy öldürip, ýene 10 adamy ýaralandygyny aýdýarlar.

Nangarhar welaýatynyň gubernatory Attaullah Khogyani 6-njy aprelde welaýat paýtagty Jelalabatda öldürilen adamlaryň asuda ilatdan bolandygyny aýtdy.

Partlamalara janyndan geçen bombaçylaryň sebäp bolandygy aýdyň däl. Hiç bir topar hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne almady, ýogsa bu welaýatda hem “Talyban”, hem YD söweşijileri işjeň bolmagynda galýar.

Nangarhar Owganystanyň Pakistan bilen ýarym açyk gündogar serhedinde YD güýçleriniň mesgeni bolup durýar.

ABŞ harbylary Owganystandaky YD jeňçileriniň 2 müň çemesiniň şol ýerde ýerleşýändigini aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG