Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siz Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary baradaky täze üýtgeşmelerini goldaýarsyňyzmy?

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň adyndan ýurtda öňdeligi düzýän daşary ýurt uniwersitetleriniň sanawy ýaýradylýar, şeýle-de 2019-njy ýyldan başlap, Türkmenistanda 146 sany hünär ugry boýunça daşary ýurtlardan alnan diplomlar ykrar edilmez. Siz bu täze düzgüne nähili garaýarsyňyz?


Bu diňe ylmy bolmadyk pikir soralyşygyň netijeleri

Bu pikir soralyşyk eýýäm tamamlandy

XS
SM
MD
LG