Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Demirgazyk Koreýanyň lideri Wladiwostokda Putin bilen duşuşmak üçin Russiýanyň serhedinden geçdi


Illýustrasiýa suraty

Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un Russiýanyň uzak gündogarynda ýerleşýän Wladiwostok şäherinde prezident Wladimir Putin bilen geçirjek duşuşygyndan bir gün öň, otly bilen rus serhedinden geçdi.

Demirgazyk Koreýanyň resmi “KCNA” habar agentligi 24-nji aprelde beren maglumatynda Kimiň we hökümet delegasiýasynyň, şeýle-de ýaragly güýçleriň resmileriniň Phenýandan ýaraglandyrylan hususy otluda gidendigini mälim etdi. Olar 700 kilometre golaý uzynlykdaky ýoly otluda geçerler.

“25-nji apreldäki gepleşikler koreý ýarymadasyndaky ýadro problemasyna syýasy we diplomatik çözgüt tapmaga gönükdiriler” diýip, 23-nji aprelde Putiniň daşary gatnaşyklar boýunça maslahatçysy Ýuriý Uşakow aýtdy.

Uşakow iki lideriň geçirjek gepleşiklerine giň göwrümli delegasiýalar, şol sanda Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow goşulmazdan öň, olaryň ikiçäk gepleşikleri geçirjekdigini hem belledi.

23-nji aprelde Russiýanyň döwlet eýeçiligindäki “RIA Novosti” neşri duşuşygyň dowamynda ylalaşyklara gol goýulmagyna ýa-da bilelikde beýanat ýaýradylmagyna garaşylmaýandygyny mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG