Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran ABŞ-nyň sanksiýalary bilen baglylykda urany baýlaşdyrmagyny dikeltmek haýbatyny atýar


Eýranyň prezidenti Hassan Rohani

Eýranyň prezidentiniň aýtmagyna görä, eger-de dünýäniň täsirli ýurtlary Tähranyň bähbitlerini ABŞ-nyň sanksiýalaryndan goramasalar, Yslam Respublikasy urany ýokary derejede baýlaşdyrmak işlerini dikelder.

Hassan Rohaniniň 8-nji maýda döwlet telewideniýesinde görkezilen halka ýüzlenmesi ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň Eýran bilen halkara ýadro ylalaşygyndan çykmak kararyny yglan etmeginiň ýyl dönümine gabat geldi.

Rohani ylalaşyga gol çeken beýleki ýurtlaryň - Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Hytaýyň we Orsýetiň Eýranyň nebit we bank pudaklaryny goramak üçin 60 gününiň bardygyny aýtdy.

Rohani bäş ýurduň liderlerine ýazan hatynda, Eýranyň 2015-nji ýylda baglaşylan ylalaşygyndaky käbir borçnamalaryny kemeldip başlajagyny we ylalaşykda görkezilişi ýaly mundan beýläk baýlaşdyrylan urany we agyr suwy beýleki ýurtlara eksport etmejegini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG