Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň B-52 bombaçylary Eýrandan abanýan näbelli wehime garşy durmak üçin Katara geldi


B-52 bombaçysy

ABŞ-nyň harby-howa güýçleri Ak tam tarapyndan Eýrandan abanýan anyklaşdyrylmadyk wehimlere garşy durmak üçin Pars aýlagyna iberilen B-52 bombaçylarynyň Katardaky esasy ABŞ bazasyna gelendigini tassyk etdi.

ABŞ-nyň harby-howa güýçleriniň merkezi komandowaniýesiniň 10-njy maýda çap eden suratlarynda B-52H Stratofortress bombaçylarynyň 9-njy maý güni giçlik Katardaky Al-Udeid howa bazasyna gelşi görkezilýär.

Beýleki uçarlar 8-nji maýda “günorta-günbatar Aziýada”, anyk aýdylmaýan ýerlerde gondy diýip, harby-howa güýçleri aýtdy.

Mundan öň ABŞ harbylary özleriniň Birleşen Arap Emirliklerindäki Al-Dhafra howa bazasynda we “günorta-günbatar Aziýadaky” Al-Udeid bazalarynda bolýandyklaryny aýdypdylar.

Ak tam 5-nji maýda özüniň, Eýrana garşy durmak üçin, zarba urujy howa gämileri toparyn göterýän U.S.S. Abraham Lincoln gämisini we bombaçylary Pars aýlagyna iberjegini aýtdy. ABŞ-nyň uçarlary göterijisi 9-njy maýda Sues kanalyndan geçdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG