Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça topar döredildi


Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borçnamasyny doly berjaý edip bilmedi.

Türkmenistanda 2019-njy ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Resmi maglumata görä, bu topar ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elewatorlara bökdençsiz daşamak hem-de däne öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda, ýokary derejede guralmagyny üpjün etmek maksady bilen döredilipdir.

Soňky aýlaryň dowamynda ýurduň dürli künjeginde ýagan dowamly ýagyşlaryň galla hasylyna ýaramaz täsir ýetirendigi barada maglumatlar gowuşýar.

Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borçnamasyny doly berjaý edip bilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG