Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moldowanyň geçiş lideri parlamenti dargatdy, irki saýlawlara çagyrdy


Moldowanyň ýerine ýetiriji prezidenti Pawel Filip
Moldowanyň ýerine ýetiriji prezidenti Pawel Filip

Moldowanyň ýerine ýetiriji prezidenti Pawel Filip parlamenti dargatdy we öňki sowet respublikasynyň ýüzbe-ýüz bolan syýasy krizisi sebäpli 6-njy sentýabrda irki saýlary geçirmäge çagyrdy.

Filip bu beýanaty 9-njy iýunda, Konstitusiýa sudy Orsýete tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togtadyp, premýer-minsitriň wezipesini ýerine ýetiriji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetiriji belländen gysga wagt soňra etdi.

Dodon Filip we onuň ÝB hem-de ABŞ bilen ýakyn gatnaşyklary ileri tutýan hökümeti bilen ýygy-ýygydan çaprazlyk ýagdaýyna düşýärdi.

Paýtagt Kişinýowda 8-nji iýundan bäri ýüzlerçe adam köçelere çykdy, olar Dodona garşy protest bildirip, Konstitusiýa sudunyň kararyna goldawlaryny görkezýärler.

Bu ýygnanyşyk Moldowanyň iň baý adamy Wlad Plahotniýuk tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Demokratik partiýa tarapyndan gurnaldy.

XS
SM
MD
LG