Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda Telekommunikasiýalar we informatika instituty döredildi


Türkmenistanda bir ýokary okuw jaýynyň girişi. Illýustrasiýa suraty.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji iýunda Ylymlar akademiýasynda geçiren maslahatynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakynda permana gol çekdi.

TDH-nyň ýazmagyna görä, täze instituty döretmek bilen ýurtda “senagat we kommunikasiýa toplumynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak”, “maglumat-aragatnaşyk serişdelerini kämilleşdirmek” hem-de ykdysadyýetiň pudaklarynda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak maksat edinilýär.

Prezident täze institutyň rektory wezipesine Nurnepes Kuliýewi belledi.

Resmi maglumata görä, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň işi bes edildi hem-de täze döredilen institut onuň oruntutary hökmünde kesgitlenildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG