Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rus raýaty ABŞ-da Orsýete bikanun ýarag böleklerini eksport etmekde aýyplandy


Kuznetsow günäli tapylsa, 20 ýyla çenli türme tussaglygy bilen ýüzbe-ýüz bolar.

58 ýaşyndaky rus raýaty Birleşen Ştatlarda Orsýete bikanun ýarag böleklerini eksport etmekde aýyplandy we günäli tapylsa, 20 ýyla çenli türme tussaglygy bilen ýüzbe-ýüz bolar.

Birleşen Ştatlaryň Nýu-Ýorkuň günorta etrabyndaky prokuratura edarasy güman edilýäniň adyny Wladimir Kuznetsow diýip tanatdy, ol ABŞ-nyň green kardynyň eýesi bolup, 2011-nji ýyldan bäri ABŞ-da ýaşaýar.

“Kuznetsowyň, iberilýän ýarag bölekleriniň atlaryny dogry gökezmän, Orsýete ok atýan ýaragyň böleklerini, şeýle-de olary birleşdiriji bölekleri iberendigi aýdylýar” diýip, ABŞ prokuraturasynyň 6-njy awgustdaky beýanatynda aýdylýar.

Polisiýa Kuznetsowy Pensilwaniýada, Dingmans Ferride 6-njy awgustda tussag etdi we ony Brukline, Nýu-Ýorka alyp gaýtdy. Sudýa Sanket J. Bulsara ony ýarag böleklerini bikanun eksport etmekde, eksport etmäge synanmakda, ýarag böleklerini we detallaryny eksport etmek boýunça dil düwüşmekde aýyplady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG