Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rus raýaty ABŞ-da Orsýete bikanun ýarag böleklerini eksport etmekde aýyplandy


Kuznetsow günäli tapylsa, 20 ýyla çenli türme tussaglygy bilen ýüzbe-ýüz bolar.
Kuznetsow günäli tapylsa, 20 ýyla çenli türme tussaglygy bilen ýüzbe-ýüz bolar.

58 ýaşyndaky rus raýaty Birleşen Ştatlarda Orsýete bikanun ýarag böleklerini eksport etmekde aýyplandy we günäli tapylsa, 20 ýyla çenli türme tussaglygy bilen ýüzbe-ýüz bolar.

Birleşen Ştatlaryň Nýu-Ýorkuň günorta etrabyndaky prokuratura edarasy güman edilýäniň adyny Wladimir Kuznetsow diýip tanatdy, ol ABŞ-nyň green kardynyň eýesi bolup, 2011-nji ýyldan bäri ABŞ-da ýaşaýar.

“Kuznetsowyň, iberilýän ýarag bölekleriniň atlaryny dogry gökezmän, Orsýete ok atýan ýaragyň böleklerini, şeýle-de olary birleşdiriji bölekleri iberendigi aýdylýar” diýip, ABŞ prokuraturasynyň 6-njy awgustdaky beýanatynda aýdylýar.

Polisiýa Kuznetsowy Pensilwaniýada, Dingmans Ferride 6-njy awgustda tussag etdi we ony Brukline, Nýu-Ýorka alyp gaýtdy. Sudýa Sanket J. Bulsara ony ýarag böleklerini bikanun eksport etmekde, eksport etmäge synanmakda, ýarag böleklerini we detallaryny eksport etmek boýunça dil düwüşmekde aýyplady.

XS
SM
MD
LG