Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürji oppozisiýa kanaly eýesi tarapyndan satylýar


Kibar Khalwaşi

Gürjüstanyň esasy oppozisiýa Rustawi 2 kanalynyň täze ýolbaşçysy media kompaniýasyny satmak baradaky meýillerini mälim etdi.

Kibar Khalwaşiniň bu baradaky degişli karary 12-nji awgustda Rustawi kanalynyň websaýtynda çap edildi.

Khalwaşi ýene başga bir beýanat bilen çykyş edip, onda kanalyň ykdysady ýagdaýynyň “gözgynydygyny” aýtdy, şeýle-de özüniň “kompaniýany ýiti krizisden çykaryp bilmejekdigini” belledi.

Khalwaşi Rustawi 2-niň ozalky direktory Nika Gwaramiýany kanaly ykdysady çökgünlik ýagdaýyna eltmekde aýyplady.

Mundan bir aý çemesi öň, Ýewropanyň Adam Hukuklary boýunça Sudy Gürjüstanyň Ýokary Sudunyň Rustawi 2 kanalynyň eýeçiligini onuň ozalky eýesi Khalwaşiýe geçirmek baradaky 2017-nji ýylyň martynda çykaran hökümini öz güýjünde galdyrypdy.

Bu hökümiň yzy bilen häzirki gürji hökümeti bilen ýakyn gatnaşyklarynyň bardygy aýdylýan Khalwaşi kanalyň ýolbaşçylygyna geçdi we dessine Gwaramiýany wezipesinden boşatdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG