Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Odessadaky myhmanhana ýangynynda sekiz adam öldi


Odessadaky myhmanhanalar

17-nji awgustda irden Ukrainanyň port şäheri Odessada bolan myhmanhana ýangynynda sekiz adam öldi, on adam ýaralandy diýip, ýurduň adatdan daşary ýagdaýlar gullugy habar berdi.

Prezident Wolodimir Zelenskiý öz feýsbuk sahypasynda hususy hassahanada turan ýangyndan halas edilen on adamyň dördüsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy.

Beýanatda aýdylmagyna görä, ýangyn ýarygijeden sähel wagt soň turdy. Şol wagt myhmanahanada näçe myhmanyň bolandygy, ýangynyň sebäbi aýdylmaýar.

Ýangyn bolan “Tokio Star” myhmanhanasynyň 273 otagy bar. 1 müň kwadrat metr çemesi ýere aýýran ýangyny söndürmek üçin ýangyn söndürijiler üç sagat çemesi tagalla etdiler.

Odessa häkimiýetleri bu ýerden 150 çemesi adamyň ewakuasiýa edilendigini aýtdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG