Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran täze şertler teklip edilmese, ýadro ylalaşygyndan çetleşmek üçin ‘güýçli ädim ätjekdigini’ aýtdy


Ali Rabiei

Eýran Ýewropa duýduryş berip, onuň 6-njy sentýabra çenli täze şertleri teklip etmelidigini ýa-da Tähranyň 2015-nji ýylda gol goýlan ýadro ylalaşygyndan çetleşmek üçin “güýçli ädim ätjekdigini” aýtdy.

Döwlet eýeçiligindäki IRNA habar agentligi hökümetiň metbugat wekili Ali Rabieiniň sözlerini sitirläp, “köp meseleler boýunça garaýyşlaryň biri-birine ýakynlaşandygyny we häzirki wagt ýewropalylaryň [ýadro ylalaşygyndaky] borçnamalary berjaý etmeginiň ýollary barada tehniki diskussiýalaryň alnyp barylýandygyny” mälim etdi.

Şeýle-de, Rabiei prezident Hassan Rohani bilen fransuz kärdeşi Emmanuel Makronyň arasynda bolan telefon gepleşikleriniň yzýany, Eýran bilen Fransiýanyň garaýyşlary biri-birine ýakynlaşan hem bolsa, ýewropa ýurtlary 6-njy sentýabra çenli täze şertleri teklip etmese, onda Tähranyň ylalaşykdan çetleşmek üçin “güýçli ädim ätjekdigini” aýtdy. 6-njy sentýabr Eýranyň ýadro borçnamalaryny mundan beýläk-de çäklendirmek üçin bellenen senedir.

2-nji sentýabrda Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif rus kärdeşi Sergeý Lawrow bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn we regional meseleleri maslahat etmek üçin Moskwa bardy.

Zarif rus kärdeşi bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary, regional meseleleri, şol sanda Siriýany we Owganystany, şeýle-de 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ylalaşygy boýunça soňky özgerişlikleri maslahat etjekdigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG