Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynda toý-dabaralary geçirmeklik düzgünleşdirilýär. Türkmenistanda nähili?


Aşgabadyň "Bagt köşgi"

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda türkmen halkynyň arasynda durmuş toýlary üçin edilýän uly möçberli çykdajylar barada gürrüň gozgalýar, olaryň ýerlikliligi sorag astyna alynýar.

Gepleşigimiziň dowamynda beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda, hususan-da Özbegistanda häkimiýetler tarapyndan girizilýän toý-märekeler baradaky täze düzgünnamalar boýunça maglumatlary, türkmen halkynyň arasynda durmuş toýlaryna degişli toý çykdajylary we olaryň ýerlikliligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hallynyň beren gürrüňlerini, şeýle-de Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň arasynda durmuş toýlaryna degişli harajatlar barada Stambulda ýaşaýan türkmenistanly Mähriniň beren maglumatlaryny eşitdirýäris.

Käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynda toý-dabaralary geçirmeklik düzgünleşdirilýär. Türkmenistanda nähili?
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG