Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Türkmenistana medeni mirasy dikeltmek üçin ýene grant berdi


ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Metýu Klimou türkmen mirasy üçin 150 müň dollar möçberinde grant berdi.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Metýu Klimou 21-nji oktýabrda “Ilçiniň medeni mirasy gorap saklamak fondy” (AFCP) programmasynyň çäginde Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygarlikleri gorap saklamak, öwrenmek we rejelemek boýunça milli edarasyna $150 müň möçberinde grant berdi.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň maglumatyna görä, grant gadymy Ýüpek ýolunyň boýundaky Daýahatyn kerwensaraýyny dikeltmek we gorap saklamak baradaky taslamanyň üçünji tapgyryny maliýeleşdirmäge gönükdiriler.

AFCP 2001-nji ýyldan bäri ýurtda umumy bahasy $1,6 milliondan gowrak serişdä duran 26 taslamany maliýeleşdirdi.

Şeýlelikde, Türkmenistan beýleki ýurtlara garanda medeni mirasy gorap saklamak üçin iň köp grant alan ýurt boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG