Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gülnara Kerimowanyň aklawçysyna Özbegistana girmek gadagan edildi


Gregoire Mangeat

Özbek resmileri ýurduň ozalky prezidenti Yslam Kerimowyň uly gyzy Gülnara Kerimowa ýuridiki ýardamy beren şweýsariýaly aklawçyny etika kadalaryny bozmakda aýyplap, onuň Özbegistana girmegine gadagançylyk girizdi.

Gregoire Mangeat 11-nji dekabrda Azatlyk Radiosyna ugradan beýanatynda özbek resmileriniň özüne bildirýän aýyplamalaryny ret etdi. Ol özbek häkimiýetlerini Daşkendiň türmesinde saklanylýan Gülnara Kerimowanyň ýagdaýy barada habar tutmagynyň öňüni almakda aýyplady.

Gülnara Kerimowa bir wagtlar telekeçi, estrada aýdymçysy bolupdy. Ol 2014-nji ýylda, kakasy bilen dawadan soň, jemgyýetçiligiň gözünden ýitdi.

Ol Özbegistanda işini dowam etdirmekçi bolýan halkara tele-komunikasiýa kompaniýasy bilen ilteşikli parahorlykda we korrupsiýada aýyplanyp, 2015-nji ýylda öý tussaglygyna ýerleşdirildi.

Martda Kerimowa we onuň şärikleri ABŞ-nyň prokurorlary tarapyndan Birleşen Ştatlaryň daşary ýurt korrupsiýa kanunlaryny bozmakda aýyplandy.

Mundan birnäçe gün öň, özbek resmileri Kerimowany öý tussaglygynyň şertlerini bozmakda aýyplap, ony aýallaryň türmesine geçiripdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG