Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanyň sudy etniki gazagy Hytaýa deportasiýa etmezlik barada höküm çykardy


Kaýşa Akan
Kaýşa Akan

Gazagystanyň sudy ýurduň serhedini bikanun geçmekde aýyplanýan Hytaýyň Şinjiang sebitinden gelen etniki gazak aýaly yzyna – Hytaýa deportasiýa etmezlik barada höküm çykardy.

Gazagystanyň günorta-gündogaryndaky Žarkent şäheriniň sudy bu baradaky hökümi 23-nji dekabrda çykardy.

Sud gazak raýatyna durmuşa çykan Kaýşa Akany alty aý möhlet bilen şertli tussaglyga höküm etdi. Şeýle-de, sud onuň Gazagystanda galmagyna rugsat berdi.

Akan noýabrda başlanan sud diňlenişiginde 2018-nji ýylyň maýynda Şinjiangdaky resmileriň ony etniki toparlaryň lagerine ýerleşdirmekçi bolanlarynda, ýurdy terk edip, Gazagystanyň serhedini bikanun geçmeli bolandygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG