Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HORMATLY ARKADAG: "Men saňa Kloun diýip ýüzlenjek"


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Telewidiniyanin üsti bilen türkmen halkynyn we beyleki döwletlerin gözlerinin önünde at, pişik, it we ş.m. haywanlar bilen oynap halkyny yatdan çykarypsyn. Senin adyna Gurbanguly Berdimuhamedow diyip yüzlenyan bolsalar, men sana Kloun – masgarawaz (Cloun) diyip yüzlenjek. Sebap şolar yaly hereketlerin bilen sana başga at dakyp bolmaz.

Kloun name sebapden, köp etraplarda suw düybünden akmayar. Olaryn biri hem 30 mkr. Hepde-de 7 gün bar. Şol mkr-da 5 gün suw kesilyar. Ne çay içip bolyar, ne nahar bişirip bolyar, ne kır yuwup bolyar. Dom prawleniya, Törkmensuw edara ya-da etrabyn hakimine jan etsen, bar bilyanleri, < Sizin turbalarynyzy ya-da size baryan suw şlangalary bejermek üçin Bizin byujetımızde hiç hili pul yok. Hökümet bize hiç hili pul geçirenok> diyyarler.

Kloun sen bizin yerimize özüni goy, 5 günlap suwsuz yuwunman üstünden porsy ys gelıp dursun. In esasanam 30 mkr-nyn binzin zaprawkanyn önündaki 2,4 etajkalaryn barsynda suw kesilip duryar. Eyyam 4 aylap kesilip gelinyar.
Kloun kaşga adamlaryn arasyna goşulup adam bolsan. Gayrat etde, masgarawaz bolma. Halkyn yagdayy bilen bol.

Eger Siz olaryn byujetine pul geçiryan bolsanyz, şol pullar nirde? Olar Siz yalaklaryn gulaklaryna münüp, pullary öz jüwlerine yygnayan bolmaly.

Eger özüni biz yaly adam hasaplayan bolsanyz, 30 mkr-n (zaprawkanyn önündeki) 3,4 etajkalara seretyan dom prawleniya, Türkmen suw edara hem-de 30 mkr-na seretyan etrabyn hakimine uly çare görmeginizi ya-da jeza bermeginizi 30 mkr-n yaşayjylardan Size hayyş edyaris.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

------------------------

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG