Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Synçy: Hatyra gününi bellemeklik taryhy şertlere düşünmek üçin zerurlykdyr


Köpetdagyň etegi. Gökdepäniň töwerekleri.

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda Gökdepe söweşi we 12-nji ýanwar - Hatyra güni baradaky söhbetdeşliklere dowam edýäris. Onuň dowamynda biz size türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally bilen bu tema boýunça geçirilen interwýuny, şeýle-de Azatlyk Radiosynyň arhiwinden ozalky ýyllarda Hatyra gününe bagyşlanan gepleşiklerde aşgabatly syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmet hem-de ýazyjy we synçy Amanmyrat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşliklerden bölekleri eşitdirýäris.

Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda näme maksat bilen 12-nji ýanwar - Hatyra gününi resmi derejede bellemeklik ýola goýuldy?

Näme üçin 19-njy asyryň ikinji ýarymyndaky beýleki söweşler ýörite gün bellenip hatyralanmady?

2009-2017 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň orta mekdeplerindäki Taryh kitaplarynda Gökdepe söweşi nähili ýoýuldy, ýa-da ýoýuldymy? Soňky Taryh kitaplarynda nämeler ýaşyrylýar, haýsy faktlaryň üsti örtülýär?

Aşgabatda 90-njy ýyllaryň ikinji ýarymynda ýok edilen Gorka depesiniň Gökdepe söweşi bilen nähili ilteşigi bar?

'Gökdepe şehitlerini hatyralamak taryhy şertlere düşünmek üçin zerurlykdyr' atly gepleşigi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz!

Synçy: Hatyra gününi bellemeklik taryhy şertlere düşünmek üçin zerurlykdyr
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG