Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukrain resmileri: Osmaýewe garşy hüjümi gurnamakda aýyplanýan tussag edildi


Adam Osmaýew

Ukrain resmileri rus häkimiýetleri tarpyndan prezident Wladimir Putiniň janyna kast etmek synanyşygyny gurnamakda aýyplaýan çeçene garşy 2017-nji ýylda edilen hüjümi planlaşdyrmakda şübhelenýäniň tussag edilendigini aýtdylar.

Içeri işler ministr Arsen Awakow 2-nji oktýabrda Adam Osmaýewe edilen hüjüm bilen ilteşikli şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk kişiniň tussag edilendigi barada 12-nji ýanwarda özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy.

2017-nji ýylyň oktýabrynda Kiýewiň eteginde edilen hüjümde Osmaýew ýaralandy, şeýle-de onuň aýaly Amina Okuýewa öldürildi.

Milli polisiýanyň başlygy Igor Klymenko çeçen jübütine edilen hüjümiň koordinatory ýedi adamdan ybarat toparyň agzasy bolandygyny aýtdy. Klymenko olaryň käbiriniň başga-da adam pidaly iki hüjümi amala aşyrmakda aýyplanyp sentýabrda tussag edilendigini sözüne goşdy.

Oktýabrdaky hüjümden dört aý ozal-da Osmaýew nyşana alnypdy. Şonda özüni fransuz žurnalisti hökmünde tanyşdyran bir rus raýaty Osmaýewe ýaragdan ot açypdy. Şol pursat, Osmaýewiň aýaly hüjümçä garşylyklaýyn ot açyp, ony ýaralapdy.

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG