Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Eýranyň 8-nji ýanwarda eden hüjüminden soň ABŞ-nyň 11 harbysynyň bejergi alandygyny aýdýar


Aýn al-Asad howa bazasynyň raketa sarbasyndan soňky görnüşi
Aýn al-Asad howa bazasynyň raketa sarbasyndan soňky görnüşi

ABŞ-nyň harbylary Eýranyň 8-nji ýanwarda Yrakdaky amerikan bazasyna eden hüjüminden soň ABŞ-nyň 11 harby gullukçysynyň beýni sarsmasy alamatlary sebäpli bejergi alandygyny aýdýar. Ýogsa prezident Donald Tramp biraz öň bu hadysada “hiç bir amerikala zeper ýetmändigini” aýdypdy.

"Eýranyň 8-nji ýanwarda Al-Asad howa bazasyna eden hüjüminde ABŞ-nyň harby gullukçylarynyň hiç biri ölmedi, ýöne birnäçe adam beýni sarsgyny alamatlary esasynda bejergi aldy we olara şindi hem esewan edilýär” diýip, ABŞ-myň Merkezi komandasynyň sözçüsi, kapitan Bill Urban 16-njy ýanwarda giçlik eden beýanatynda aýtdy.

Tramp bu hadysanyň yzysüre, Tähran ABŞ-nyň Yrakda ýerleşýän howa bazalaryna ballistik raketa hüjümini edeninden soň, Eýran “yza tesene meňzeýär” diýdi

Tramp 8-nji ýanwarda halka eden ýüzlenmesinde bu zarbalarda “Amerikan we yrak adamy ýitirilmedi” diýdi we “hiç bir amerikana zeper ýetmändigini”, howa bazalaryna “diňe minimal zyýanyň ýetendigini” sözüne goşdy.

XS
SM
MD
LG