Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Koronawirus bilen keselleýän adamlaryň sanynyň artmagy global maliýe bazarlaryny hopukdyrýar


Italiýada gorag maskalaryny geýip köçä çykan syýahatçylar.

Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Tramp koronawirusa garşy göreşmek üçin Kongresden $2,5 milliard sorar. Bu waka wirus bilen keselleýän adamlaryň sanynyň artmagynyň, 24-nji fewralda Birleşen Ştatlardan başlap, tä Italiýa we Germaniýa çenli, maliýe bazarlaryny hopukdyran mahalyna gabat geldi.

Ak tam Trampyň sorajak maliýe serişdesinden $1 milliardyň halky wirusdan goramaga we sanjym etmäge niýetlenen waksinany işläp taýýarlamak üçin ulanyljakdygyny aýtdy.

Hytaýda dörän COVID-19 wirusy dünýäde 80 müňden gowrak adama ýokuşdy.

Maliýe serişdesiniň galan bölegi taýýarlyk we gaýtawul bermek çärelerine, şeýle-de enjamlary satyn almaga sarp ediler diýip, Ak tamyň býujet edarasynyň metbugat wekili Rachel Semmel aýtdy.

24-nji fewralda Wall Street aksiýalary ýiti derejede pese gaçdy.

Şol güni nebitiň bahalary hem pese gaçdy. Germaniýanyň esasy söwda platformasy – FrankfurtDAX – 4,01 prosent aşaklama bilen tamamlandy. Milanyň biržasyndaky esasy indeks ortaça 5,4 prosent pese gaçdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG