Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň birnäçe ştaty koronawirus çäklendirmelerini ýuwaş-ýuwaşdan gowşatmagy planlaşdyrýar


ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump demonstrantlara duýgudaşlyk bildirdi we olaryň "öz pikirlerini beýan edýändiklerini" aýtdy.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump demonstrantlara duýgudaşlyk bildirdi we olaryň "öz pikirlerini beýan edýändiklerini" aýtdy.

ABŞ-nyň käbir ştatlary ykdysadyýetini açmak üçin ýuwaş-ýuwaşdan plan düzmäge başlady, ýöne olar koronawirusyň ýaýramagyna gözegçilik üçin girizilen öýde galmak buýruklaryna, işewürlik çäklendirmelerine garşy çykýanlar bilen ýüzbe-ýüz bolsalar-da, bu açylyşyň haýal boljakdygyny aýdýarlar.

Birnäçe ştat 17-nji aprelde, nägileligiň artmagy bilen, ýakyn birnäçe hepdäniň dowamynda çäklendirmeleri ýatyrmak planyny yglan etdi.

Miçigan ştatynyň gubernatory Gretçen Witmer 1-nji maýda döwletiň ykdysadyýetiniň käbir böleklerini açyp başlamaga umyt edýändigini, ýöne ýokaşmalaryň ikinji tolkunynyň öňüni almak üçin, bu işiň “akylly-başly” ediljekdigini aýtdy.

15-nji aprelde onuň ştatynda çäklendirmeleriň gowşadylmagyny talap edip, 3000 töweregi adam nägilelik protestini bildirdi.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ak tamda geçirilen brifingde demonstrantlara duýgudaşlyk bildirdi we olaryň "öz pikirlerini beýan edýändiklerini" aýtdy.

Ýurtdaky saglyk krizisi azyndan 22 million amerikalynyň işini ýitirmegine alyp geldi, sebäbi restoranlaryň ýapylmagy talap edildi we sport çäreleri ýatyryldy.

Şol bir wagtda-da durmuş çykdajylarynyň ýokarlanmagy dowam edýär.

ABŞ-da COVID-19-dan ölenleriň sany 17-nji aprelde, bir günde 4000 adamyň ölmegi bilen, 37 000 töweregi boldy.

XS
SM
MD
LG