Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

COVID-19: Özbegistan täze çäklendirmeleri girizýär


Özbegistanda koronawirus bilen kesellänleriň sany 10 müň 838-e we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi.

Merkezi Aziýanyň iň köp ilatly ýurdy Özbegistan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, ikinji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar.

32 million ilatly Özbegistanyň hökümetiniň ýörite komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çenli dowam eder.

Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda özbek hökümeti ozalky girizen çäklendirmelerini ýatyrypdy.

Maglumata görä, ýurtda jemgyýetçilik, şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler; bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, seýilgähler we sport desgalary ýapylar.

Çäklendirmeler döwri maşgala toý-dabaralary hem gadagan ediler.

Özbek resmileriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronawirus bilen kesellänleriň sany 10 müň 838-e we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG