Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp ABŞ-da pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp koronawirus bilen bagly ýagdaýlaryň kadalaşyp başlamagyndan owal, Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy. Tramp bu barada aprelden bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji brifinginde çykyş etdi.

21-nji iýulda Ak Tamda eden çykyşynda Tramp waksinalar we bejergi boýunça gazanylan öňegidişlikler barada hem durup geçdi.

Tramp ýüz maskalaryny geýmäge hem çagyrdy.

Bu aralykda, ABŞ-da bir gije-gündiziň dowamynda COVID-19 sebäpli 1 müňden hem aşa adam ýogaldy.

Dünýäniň beýleki döwletlerinde hem koronawirus ýagdaýlary ýygjamlaşyp, wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler gaýtadan girizilip başlandy.

XS
SM
MD
LG