Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tramp ABŞ-da pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp koronawirus bilen bagly ýagdaýlaryň kadalaşyp başlamagyndan owal, Birleşen Ştatlarda pandemiýanyň ýaramazlaşjakdygyny duýdurdy. Tramp bu barada aprelden bäri pandemiýa boýunça geçiren ilkinji brifinginde çykyş etdi.

21-nji iýulda Ak Tamda eden çykyşynda Tramp waksinalar we bejergi boýunça gazanylan öňegidişlikler barada hem durup geçdi.

Tramp ýüz maskalaryny geýmäge hem çagyrdy.

Bu aralykda, ABŞ-da bir gije-gündiziň dowamynda COVID-19 sebäpli 1 müňden hem aşa adam ýogaldy.

Dünýäniň beýleki döwletlerinde hem koronawirus ýagdaýlary ýygjamlaşyp, wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler gaýtadan girizilip başlandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG