Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Meksikada sapaklar TW arkaly geçirilerSerbiýada koronawirus pandemiýasy sebäpli, mekdep sapaklary telewideniýede geçirilýär. Mart, 2020 ý.
Serbiýada koronawirus pandemiýasy sebäpli, mekdep sapaklary telewideniýede geçirilýär. Mart, 2020 ý.

Meksika koronawirus aladalarynyň arasynda ýurtdaky 30 million mekdep okuwçysyna telewideniýe arkaly bilim bermäge synanyşýar. Bu aralykda, ABŞ-daky onlaýn sapaklarynyň ilkinji gününde wideo-konferensiýalary gurnamaga mümkinçilik berýän meşhur Zoom serwisinde näsazlyklar ýüze çykdy.

ABŞ-da millionlarça student onlaýn görnüşde sapaga başlanda, Zoom 2,5 sagat töweregi elýetersiz boldy.

Zoom pandemiýa döwründe onlaýn maslahatlary, söhbetleri, sapaklary gurnamak üçin giňden ulanyldy.

Zoom ýüze çykan näsazlygyň jikme-jiklerini äşgär etmedi.

Meksikadaky ene-atalar telewideniýe arkaly beriljek bilimiň hiline, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çagalaryň aňyna we bedenine täsir ýetirip biljekdigine alada bildirýärler.

Meksikada okuwlar martda togtadyldy.

Meksika koronawirusdan ölýänleriň sany boýunça ABŞ-dan we Braziliýadan soň, dünýäde üçünji orunda dur.

XS
SM
MD
LG