Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bolgarlar protestleriň 64-nji tapgyryny geçirip, hökümetiň gitmegini talap etdiler


Bolgar protestçisi. 10-njy sentýabr, 2020.

Hökümete garşy demonstrantlar Bolgariýanyň paýtagty Sofiýanyň köçelerine dolanyp, hökümetiň we baş prokuroryň işinden aýrylmagy baradaky talaplaryny güçýlendirdiler.

Günorta-gündogar ýewropa döwletinde dörän syýasy krizisiň çuňlaşmagy bilen, 10-njy sentýabrda dolandyryjy konserwatiw GERB partiýasyna we hökümete garşy tapgyr 64-nji gün protest ýynanyşygy guraldy.

Polisiýa tarapyndan ýakyndan gözegçilik edilýän demonstrantlar Sofiýada Milli parlament binasynyň daşynda ýygnanyp, “mafiýa” diýip gygyrdylar we premýer-ministr Boýko Borisowyň hökümetiniň we baş prokuror Iwan Geşewiň işinden aýrylmagyny talap etdiler.

10-njy sentýabr ýörişi görnetin bir hadysa bolmazdan, asudalykda bolup geçdi. 2-3-nji sentýabrdaky demonstasiýa, Bolgariýanyň hökümetine we sud ulgamyna oligarhlaryň gözegçiligi diýilýäne jogap hökmünde guralan “Uly milli gozgalaňa” birnäçe müň adam goşuldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG