Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropa ýurtlary has köp koronawirus çäklendirmelerini güýje girizdi


2-nji noýabrda Germaniýada bir aýlyk bölekleýin petikleme başlady.

Ýewropadaky ýurtlar täze çäklendirmeleri girizýän mahaly, Germaniýa bir aýlyk bölekleýin petiklemä başlady. Birleşen Ştatlarda 3-nji noýabrda geçirilýän prezident saýlawynda millionlarça adamyň ses bermegine garaşylýarka, COVID-19 krizisi ýurduň keselhanalarynda ýagdaýy kynlaşdyrýar.

Pandemiýa bütin dünýäde elhenç suraty görkezýän hem bolsa, Awstraliýanyň Wiktoriýa ştaty 3-nji noýabrda, yzly-yzyna dördünji gün COVID-19 ýokuşan hiç bir näsagy hasaba alman, wirusa garşy seýrek ýeňiş gazandy.

2-nji noýabrda Germaniýada bir aýlyk bölekleýin petikleme başlansoň, kansler Angela Merkel munuň sosial we ykdysady täsiri sebäpli aladalanýan skeptikleriň hötdesinden gelmäge synanyşdy.

“Tuneliň soňundaky yşyk entek gaty uzakda” diýip, Merkel metbugat ýygnagynda eden çykyşynda maşgalalaryň Roždestwo baýramynda ýygnanyşyp biljekdigine umyt edýändigini aýtdy.

Ýewropanyň beýleki böleklerinde, Portugaliýadan Polşa we Beýik Britaniýadan Gresiýa çenli aralykdaky ýurtlar komendant sagatlaryny, petiklemeleri hem-de beýleki çäklendirmeleri girizýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG