Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýakyn taryhyň çatrygynda: Orta Aziýada milli-döwlet bölünişigi barada umumy söhbet (1-nji bölüm)


Garagum çöli.

Dünýä Türkmenleriň bu sany XX asyryň başlarynda türkmen giňişliginde we sebitde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar.

Türkmenistanyň sowet respublikasy hökmünde düýbüniň tutulmagynyň 96-njy ýyldönüminiň fonunda, oktýabryň aýagynda efire giden Dünýä Türkmenleri gepleşigi sowetleşme prosesiniň türkmen durmuşyna ýetiren täsirlerinden söhbet açdy.

Gepleşik bu prosesiň oňyn ýa-da oňaýsyz täsirleriniň ikisine-de obýektiw çemeleşmäge synanyşdy.

Şol söhbetdeşligiň dowamy hökmünde Dünýä Türkmenleriň bu sany ýene geçmişden, XX asyryň başlarynda türkmen giňişliginde we sebitde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar. Näme üçin sowet häkimiýetleri Orta Aziýada Türkistan ASSR-i dargadyp, onuň binýadynda Merkezi Aziýa halklarynyň her biriniň öz respublikalaryny döretmegini isledi? Ilki general-gubernatorlyk, soňra sowet respublikasy bolan Türküstan awtonomiýasynyň näme üçin ömri gysga boldy? Milli-döwlet bölünişiginiň öň ýany nämeler boldy?

Dünýä Türkmenleri şeýle soraglaryň töwereginde ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Ýakyn taryhyň çatrygynda: Orta Aziýada milli-döwlet bölünişigi
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG