Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daglyk-Garabagyň esasy şäheriniň töwereginde söweş wagtynda ermeni oppozisiýasy premýer-ministr Paşinýan bilen gepleşigi soraýar


Daglyk-Garabagyň we Ermenistanyň arasyndaky serhediň golaýynda, 8-nji noýabr, 2020

Ermenistanyň parlamentindäki iki oppozisiýa toparynyň ýolbaşçylary premýer-ministr Nikol Paşinýan bilen bölünip aýrylýan region Daglyk-Garabagda dowam edýän söweşleri ara alyp maslahatlaşmak isleýändiklerini gaýtaladylar.

"Ermenistanyň abadançylygy" partiýasyndan Gagik Tsarukian we "Parlak Ermenistan" partiýasyndan Edmon Marukian 9-njy noýabrda Azerbaýjanyň we Daglyk-Garabagdaky häkimiýetleriniň etniki ermenileriň ýaşaýan Şuşi (Azerbaýjanda Susa ady bilen tanalýan) şäher ugrundaky söweşler babatynda dürli maglumatlary berende, öz çagyryşlaryny täzelediler.

Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýew 8-nji noýabrda öz ýurdunyň güýçleriniň Daglyk-Garabagda ikinji esasy şäher bolan Şuşini alandygyny aýtdy.

Ermenistanly resmiler Şuşiniň golaýynda söweşiň 9-njy noýabrda irden dowam edendigini tassyklamadylar.

Şol bir wagtyň özünde Daglyk-Garabagyň de-fakto Goranmak ministrligi öz güýçleriniň arasynda ýene 44 adam ýitgi çekendigini habar berdi we harbylaryň arasynda ölenleriň sanynyň 1 221 adama çenli ýokarlanandygyny aýtdy.

Azerbaýjan harby ýitgiler barada maglumat bermedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG