Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa parahatçylyk getirmek boýunça gepleşiklere başlanýar


Kürtleriň garamagyndaky al-Hol bosgunlar lageri, Siriýa

Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, oppozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli heläkçilige uçran Ýakyn Gündogar ýurtlary üçin parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyry üçin duşuşar.

BMG-niň ýörite wekili Geir Pederson gepleşikleriň öňüsyrasynda eden çykyşynda "taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenimize umyt baglaýarys" diýip belledi.

Ol gepleşikleriň esasy meselesiniň täze konstitusiýanyň ýörelgeleri boljakdygyny aýtdy.

2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Assadyň hökümete garşy demonstrantlara garşy görkezen basyşyndan soň Siriýada başlanan raýat urşy zerarly 400,000-den gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi.

Orsýet we Eýran, Assadyň häkimiýet başynda galmagyna kömek etmek üçin uly goldaw berdiler, ABŞ we Türkiýe dürli gozgalaňçy toparlary goldady.

Ekstremist toparlar, şol sanda Yslam döwleti (YD) hem söweşe gatnaşdy, ýöne hökümet güýçlerinden basyp alan ýerlerinden kowuldy.

Aýry-aýry parahatçylyk gepleşiklerine Birleşen Milletler Guramasy, Orsýet we Türkiýe araçylyk etdiler, ýöne gan döküşlik dowam etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG