Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nigeriýadaky hüjümlerde azyndan 70 adam öldürildi


Nigeriýaly esgerler

Hüjümlerde Mali bilen serhet ýakasyndaky Çombangou we Zaroumdareýe obalarynyň nyşana alyndy diýip, içeri işler ministri Alkaçe Alhada 2-nji ýanwarda aýtdy.

Hüjümiň jogapkärçiligini üstüne alan bolmady.

Günbatar Afrika ýurdunyň howpsuzlyk çeşmeleri “Roýters” habar gullugyna ölenleriň sanynyň azyndan 70 bolup biljekdigini aýtdylar.

"Al-Kaýda" we "Yslam döwleti" topary bilen ilteşikli söweşijiler Sahel sebitini ýyllarboýy durnuksyzlaşdyryp gelýär.

Az ilatly sebitdäki gapma-garşylyklar ýüzlerçe müň adamyň bosmagyna, müňlerçe adamyň öldürilmegine we gumanitar krizisiň döremegine alyp geldi.

Şeýle-de, bu durnuksyzlyk sebiti Ýewropa gitmäge synanyşýan migrantlar üçin adam söwdasynyň merkezine öwürdi.

BMG-nyň Malidäki missiýasyndan başga, MINUSMA, Fransiýa we ABŞ sebitde terrorçylyga garşy tagallalary goldady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG