Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nigeriýadaky hüjümlerde azyndan 70 adam öldürildi


Nigeriýaly esgerler

Hüjümlerde Mali bilen serhet ýakasyndaky Çombangou we Zaroumdareýe obalarynyň nyşana alyndy diýip, içeri işler ministri Alkaçe Alhada 2-nji ýanwarda aýtdy.

Hüjümiň jogapkärçiligini üstüne alan bolmady.

Günbatar Afrika ýurdunyň howpsuzlyk çeşmeleri “Roýters” habar gullugyna ölenleriň sanynyň azyndan 70 bolup biljekdigini aýtdylar.

"Al-Kaýda" we "Yslam döwleti" topary bilen ilteşikli söweşijiler Sahel sebitini ýyllarboýy durnuksyzlaşdyryp gelýär.

Az ilatly sebitdäki gapma-garşylyklar ýüzlerçe müň adamyň bosmagyna, müňlerçe adamyň öldürilmegine we gumanitar krizisiň döremegine alyp geldi.

Şeýle-de, bu durnuksyzlyk sebiti Ýewropa gitmäge synanyşýan migrantlar üçin adam söwdasynyň merkezine öwürdi.

BMG-nyň Malidäki missiýasyndan başga, MINUSMA, Fransiýa we ABŞ sebitde terrorçylyga garşy tagallalary goldady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG