Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çehiýada Covid-19 ýokuşanlaryň sany  889,159-a ýetdi


Praga. Çäklendirmelere garşy çykan adamlar. 10-njy ýanwar, 2021.
Praga. Çäklendirmelere garşy çykan adamlar. 10-njy ýanwar, 2021.

Çeh häkimiýetleri 16-njy ýanwarda koronawirusyň 5199 sany täze hadysasynyň hasaba alnandygyny habar berdiler. Bu maglumat ýokanç kesellileriň umumy sanyny 889,159-a ýetirdi.

Ýurtda Covid-19-dan ölenleriň sany 16-njy ýanwarda 14,338 boldy.

Ýurt hökümetiň töwekgelçilik indeksiniň iň ýokary derejesini saklamagynda galýar, möhüm däl dükanlar we hyzmatlar ýapyk; diňe azyk önümlerini satýan dükanlar, dermanhanalar açyk.

Bu çäreler 27-nji dekabrda, gijesine agşam sagat 9-dan ir sagat 5-e çenli berk komendant sagadyny girizmek bilen başlandy we häzir azyndan 22-nji ýanwara çenli uzaldyldy.

Köpçülikleýin ýygnanyşyklar iki adama çenli çäklendirildi. Toýlara, ýas çärelerine we şuňa meňzeş raýatlyk çärelerine iň köp bolanda 15 adamyň gatnaşmagyna rugsat berilýär.

Praga metrosy sagat 10:15-de ýapylýar. Adamlaryň arasynda iki metr aralygy saklap bolmaýan bolsa, ýüz maskalarynyň ýapyk ýerlerde we açyk ýerlerde geýilmegini dowam etdirmeli.

Ýüz maskalaryny geýmek, çagalar baglaryndan we ýörite mekdeplerden başga, ähli ýerde hökmany.

XS
SM
MD
LG