Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarus protestçileri öz ýaşaýan ýerlerinde ýörişe çykyp, Lukaşenkanyň işden aýrylmagyny talap etdiler


Protest aksiýasy, Minsk, 17-nji ýanwar, 2021

Belarus protestçileri 17-nji ýanwarda ýurduň dürli şäherleriniň we şäherçeleriniň seýilgählerinde hem ýaşaýyş ýerlerinde ýöriş gecirdiler we awtoritar ýolbaşçy Alýaksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagyny talap etdiler.

Şeýle hem, demonstrantlar soňky bäş aýyň dowamynda demonstrantlara garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçilige çekilmegini talap edýärler.

Saýlaw işgärleri ýurduň 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazanandygyny yglan edenlerinden soň, Belarusda gündelik esasda demonstrasiýalar geçirildi.

Belarusda we daşary ýurtlarda köpler saýlaw netijeleriniň Lukaşenkanyň peýdasyna galplaşdyrylandygyny hasap edýärler.

ABŞ we Ýewropa Bileleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ykrar etmekden ýüz öwürdiler.

Garaşsyz BelaPAN habar gullugy demonstrantlaryň 17-nji ýanwarda Minsk, Brest, Hrodna we Gomel ýaly şäherlerde azyndan 30 ýöriş gurandygyny habar berdi.

Demonstrantlaryň köpüsi oppozisiýanyň gyzyl-ak baýdagyny göterdiler.

XS
SM
MD
LG