Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow ogly Serdara we beýlekilere ‘Watan goragçysy’ adyny dakdy


«Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyň döşe dakylýan nyşany
«Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyň döşe dakylýan nyşany

Türkmenistanyň prezidenti 3-nji martda ýurduň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky karara gol çekdi.

Hormatly at dakylanlaryň sanawynda ilkinji orunda wise-premýer, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, general-leýtenant Çarymyrat Amanowyň ady, ikinji orunda bolsa täzelikde birden üç wezipä bellenen, wise-premýer, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, polkownik Serdar Berdimuhamedowyň ady gelýär.

Hormatly at dakylanlaryň arasynda goranmak ministri, general-maýor Begenç Gündogdyýew, IIM-niň başlygy, polisiýanyň general-maýory Mämmethan Çakyýew, baş prokuror Batyr Atdaýewe, Ýokary kazyýetiň başlygy Guwançmyrat Ussanepesow, milli howpsuzlyk ministri Gurbanmyrat Annaýew, Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy Ýazgeldi Nuryýew, adalat ministri Begmurat Muhamedow we beýlekiler hem bar.

Bu adyň Watana köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendikleri üçin berlendigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG