Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belarus kazyýeti "köpçülikleýin bidüzgünçilik" sebäpli 14 adama iş kesdi


 Pinsk işi, Brest, 30-njy aprel, 2021
Pinsk işi, Brest, 30-njy aprel, 2021

Belarus kazyýeti geçen ýyldaky dawaly saýlawlaryň netijelerine garşy tutuş ýurt boýunça geçirilen nägilelikleriň arasynda "köpçülikleýin bidüzgünçilige" gatnaşandygy üçin 14 adama berk türme tussaglygy hökümlerini çykardy.

Günbatardaky Brest şäheriniň kazyýet 30-njy aprelde Pinsk şäherindäki ýygnanyşyklara gatnaşandygy sebäpli aýyplanýan we ýakyndan syn edilýän jenaýat işlerinde günäkärlenýänleri 5 ½ 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etdi.

Pinsk kazyýetinde türme tussaglygyna höküm edilenleriň köpüsi polisiýa tarap zat zyňmakda we emläk zaýaçylygynda aýyplandy.

“Wýasna” adam hukuklary gözegçisi ýyl kesilen 14 adamy syýasy tussag hökmünde häsiýetlendirýär. Pinskdäki ýygnanyşyklar awtoritar lider Aleksandr Lukaşenka tapgyr altynjy möhlet beren awgust saýlawyndan soň Belarusda geçirilen köpçülikleýin demonstrasiýalaryň bir bölegi boldy.

XS
SM
MD
LG