Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň prezidenti hytaýly kärdeşi bilen telefonda gürleşdi


Gurbanguly Berdimuhamedow. TDH-nyň fotosuraty

Türkmen metbugaty Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk respublikasynyň başlygy Si Szinpin bilen telefonda gürleşip, türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşandygyny, halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alşandygyny habar berýär.

Şeýle-de taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdylar.

Nebit-gaz ulgamy ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar.

Habarda bilelikdäki iri taslamalaryň ençemesiniň amala aşyrylandygy, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň üstünlikli işleýändigi bellenilýär.

Türkmen prezidentiniň golaýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä, Türkmenistan Hytaýdan 8 milliard dollardan gowrak karz aldy.

Emma hytaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň möçberi baradaky sanlary çap etse-de, türkmen tarapy satýan gazynyň nyrhyny, alýan girdejilerini we bergi-borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar.

Daşary ýurt karzlaryna gurlan desgalaryň doly taslama kuwwatynda işlemezligi bilen, hökümet tankytçylary Aşgabadyň bergä batandygyny öňe sürýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG