Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Belarusyň döwlet firmalaryna gaýtadan sanksiýa girizýär


Ak tamyň metbugat wekili Jen Psaki
Ak tamyň metbugat wekili Jen Psaki

Birleşen Ştatlar ýolagçy uçarynyň ýolundan sowulmagy we Minskde gondurylmagy, uçardaky žurnalistiň tussag edilmegi sebäpli, Belarusa garşy has kän sanksiýa girizer.

Bu çäre 3-nji iýunda Belarusyň döwlet eýeçiligindäki dokuz kärhanasyna garşy gaýtadan giriziljek doly sanksiýalary hem öz içine alýar diýip, Ak tamyň metbugat wekili Jen Psaki 28-nji maýda aýtdy.

Psaki Birleşen Ştatlaryň bu çäreleri “režimiň öz edýän işlerine jogap bermegini gazanmak, özüniň belarus halkynyň isleglerine ygrarlydygyny görkezmek üçin" görýändigini aýtdy.

Şeýle-de, ABŞ ÝB we beýleki hyzmatdaşlar bilen belarus hökümetiniň “dowam edýän hukuk bozulmalaryna we korrupsiýa, 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna we 23-nji maýdaky hadysa dahylly bolan esasy agzalaryna garşy nyşanalaýyn sanksiýalaryň sanawyny düzmek tagallalaryny utgaşdyrýar.

XS
SM
MD
LG