Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owgan güýçleri “Talyban” bilen çaknyşyklarda “agyr ýitgi” çekýär


"Talybanyň" gözegçilik edýän ýerleri

“Talybanyň” demirgazykdaky Farýap welaýatynyň Kaýsar etrabyna eden hüjüminde owgan howpsuzlyk güýçleriniň azyndan 14 agzasy öldi, 18 agzasy bolsa ýaralandy diýip, resmiler 6-njy iýunda aýtdy.

Şeýle-de, söweşijiler “howpsuzlyk güýçleriniň 37 agzasyny ýesir aldy” diýip, welaýat geňeşiniň agzasy Nader Saedi aýtdy.

Resmileriň käbiri ölenleriň arasynda etrap polisiýa komandiriniň hem bardygyny aýdyp, wepat bolanlaryň sanyny takmynan 30-a ýetirdi.

Birnäçe resminiň tassyklamagyna görä, söweşijiler öten agşam Kaýsar polisiýa merkezine hüjüm edip, binanyň derwezesinde awtoulag bombasyny ýarypdyrlar.

Howpsuzlyk güýçleriniň 30-dan gowrak agzasy henizem "Talybanyň" gabawy astynda galýar diýip, Saedi “Tolo” habar gullugyna aýtdy.

"Bu sebite goşmaça güýç iberilmese, “Talyban” olary hem ýesir alar" diýip, ol duýdurdy.

4-nji iýunda "Talyban" Zabul we Uruzgan welaýatlarynyň iki etrabyny basyp aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG