Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ ýalan maglumatlar üçin Eýran bilen ilteşikli onlarça websaýty petikledi


ABŞ Eýranyň Al-Alam websaýtyny we sansksiýalary bozan Tähran bilen ilteşikli beýleki onlarça websaýty petikledi

Birleşen Ştatlar ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýyplap Eýranyň häkimiýetleri bilen ilteşikli 30-dan gowrak websaýt domeýnini petikledi.

Adalat departamentiniň 22-nji iýunda beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlar Eýranyň Yslam Radio we Telewideniýe Geňeşiniň ulanýan 33 websaýtyny we Eýranyň goldaw berýän “Kataib Hizballah” jeňçileriniň dolandyrýan üç websaýtyny böwetläpdir.

Tähran bu hereketiň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygy boýunça geçirilýän gepleşikler üçin “konstruktiw bolmajakdygyny” aýtdy.

Geçen ýyl Birleşen Ştatlaryň Daşary ýurt aktiwlerine gözegçilik edýän edarasy Eýranyň Yslam Radio we Telewideniýe Geňeşini Eýranyň Rewolýusiýa goragçylary korpusynyň Kuds güýçleri tarapyndan dolandyrylýan gurluş hökmünde kesgitledi.

ABŞ Eýran tarapyndan goldanylýan “Kataib Hizballah” jeňçi toparyny daşary ýurt terrorist gurmasy hökmünde hasaba aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG