Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ykdysady çökgünligiň arasynda aýlyklary ýene 10% artdyrýar


Türkmen hökümeti her ýyl aýlyklary 10% ýokarlandyrýandygyny aýdýar, ýöne harytlaryň näçe göterim gymmatlaýandygyny agzamaýar.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady çökgünligiň we maliýe ýetmezçiligiň arasynda, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, şeýle-de talyp we diňleýji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak baradaky karara gol çekdi.

Berdimuhamedowyň 8-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde gol goýan dokumentine laýyklykda, ýurt boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1 müň 50 manat möçberinde kesgitlendi.

Mundan başga-da, geljek ýyldan başlap:

  • “Beýik Watançylyk urşuna” gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1 müň 710 manat möçberinde;
  • “Beýik Watançylyk urşuna” gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda zähmet çekenleriň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 500 manat möçberinde;
  • Pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin binýatlyk ululygy 410 manat möçberinde;
  • Döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy hem 390 manat möçberinde belleniler.

Türkmen hökümeti her ýyl aýlyklary 10% ýokarlandyrýandygyny aýdýar, ýöne harytlaryň näçe göterim gymmatlaýandygyny agzamaýar. Türkmen metbugatynyň bolçulyk baradaky tekrarlamalaryna garamazdan, ýurtda ozaly bar bolan harytlaryň bahalary arzanlaman, yzygiderli ýokarlanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG