Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HWF şikaýatlary barlap, Georgiýewa 'doly ynamyny' tassyklady


Halkara Walýuta Fondunyň dolandyryş müdiri Kristalina Georgiýewa
Halkara Walýuta Fondunyň dolandyryş müdiri Kristalina Georgiýewa

Halkara Walýuta Fondunyň (HWF) ýerine ýetiriji geňeşi, dolandyryş müdiri Kristalina Georgiýewa doly ynamyny tassyklady. Geňeş bu barada Georgiýewanyň Bütindünýä bankynyň işgärlerine Hytaýy goldamak üçin maglumatlary üýtgetmek boýunça basyş edýändigi baradaky arzalara seredenden soň yglan etdi.

Geňeş 11-nji oktýabrda eden beýanatynda Georgiýewanyň global krizis karz berijisi guramasynda iň ýokary dolandyryş we bitewilik standartlaryny saklamak borjuna ynanýandygyny aýtdy.

Geňeş, görkezilen ähli subutnamalara göz aýlap, "dolandyryş müdiriniň ýolbaşçylygyna we borçlaryny netijeli ýerine ýetirmek ukybyna doly ynanýandygyny" we Georgiýewanyň "nädogry rol oýnamandygyny" aýtdy.

Barlaglaryň netijesi bolgariýaly ykdysatçynyň işinden aýrylmagyna getirip bilerdi.

Geňeş Halkara Pul Gaznasynyň işgärleriniň institusional kepillikleriň güýjüni, işgärleriň bitaralygyny, şikaýat, başgaça pikir we jogapkärçilik mümkinçilikleriniň bolmagyny üpjün etmek üçin goşmaça ädimleri ara alyp maslahatlaşmak isleýändigini aýtdy.

Aýra başga beýanatda ABŞ-nyň Gazna ministri Janet Ýellen maglumatlaryň galplaşdyrylmagy baradaky hasabatyň aladalanma döredýändigini we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň “maglumatlaryň bitewiligini we ygtybarlylygyny güýçlendirmek üçin işjeň çäreleriň görülmelidigine ynanýandygyny” Georgiýewa telefon arkaly beren aýdandygyny mälim etdi.

XS
SM
MD
LG