Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sudanly protestçiler barha ýazgarylýan harby agdarylyşyga garşy çykýarlar


Sudanly protestçi harby agdarylyşyga garşy çykýar
Sudanly protestçi harby agdarylyşyga garşy çykýar

26-njy oktýabrda sudanly protestçiler harbylaryň hökümet agdarylyşygyna garşy protest geçirmegini dowam etdirdiler. Bu aralykda, BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi, barha artýan halkara ýazgarmasynyň arasynda, duşuşyk geçirer.

ABŞ-nyň döwlet sekretary Antoni Blinken 25-nji oktýabrda beýanat ýaýradyp, onda Birleşen Ştatlaryň sudan harbylarynyň hereketlerini “berk ýazgarýandygyny” aýtdy, şeýle-de Sudanyň premýer-ministriniň we beýleki raýat liderleriniň azat edilmegine çagyrdy.

Mundan bir gün öň, 25-nji oktýabrda, sudan harbylary Gündogar Afrika ýurdunda adatdan daşary ýagdaý yglan etdiler we premýer-ministr Abdallah Hamdoky tussag etdiler.

Blinken sudan harbylarynyň hereketleriniň “ýurduň demokratiýa geçişini ýoga çykaryp biljekdigini, şeýle-de munuň Sudanyň parahat rewolýusiýasyna edilen haýynlyk bolandygyny” belledi.

26-njy oktýabrda Sudanyň paýtagty Hartumda, mundan bir gün öň harbylaryň protestçileri dargatmak üçin ýaraglardan ot açyp, birnäçe adamy öldürendigi baradaky maglumatlara hem garamazdan, ilat köçelere çykdy. Protestçiler “Geçmişe dolanmarys” ýaly şygarlary gygyrdylar.

XS
SM
MD
LG