Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belarusdan abanýan ‘migrasiýa basyşynyň’ arasynda Britaniýa Polşa harby inžener iberýär


Soňky aýlarda güýçlenen migrasiýa basyşynyň arasynda bir polýak esgeri Belarus serhedine gözegçilik edýär.
Soňky aýlarda güýçlenen migrasiýa basyşynyň arasynda bir polýak esgeri Belarus serhedine gözegçilik edýär.

Britaniýa NATO ýarany Polşanyň Belarus bilen aradaky serhedine ýardam bermek üçin bu ýurda 140 harby inžener iberýär. Günbatar ýurtlary Belarusyň serhet ýakada migrasiýa krizisini gurnaýandygyny aýdýar.

32-nji inženerler polkunyň hünärmenleri Belarus bilen aradaky serhetde “infrastruktura goldawyny üpjün etmek” ýaly ugurlar boýunça polşa harbylary bilen hyzmatdaşlyk eder diýip, 9-njy dekabrda Britaniýanyň Goranmak ministrligi beýanat berdi.

Belarus geçen ýyl geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlaryndan bäri awtoritar lider Aleksandr Lukaşenkanyň özge pikirlere garşy basyp ýatyrmalary sebäpli Günbatar bilen diplomatik gapma-garşylyga ýüz urýar. Bu gapma-garşylygy Ýewropa Bileleşigi Belarusyň Polşa, Latwiýa we Litwa serhetlerinde krizis döretmek üçin migrantlaryň “ýarag hökmünde ulanylmagy” atlandyrýar. Minsk ÝB-niň aýyplamalaryny ret edýär.

Britaniýanyň Goranmak ministrligi harby inženerleriň Polşada 2022-nji ýylyň aprel aýyna çenli galjakdygyny aýtdy.

Harby inženerler NATO-nyň sebitdäki täsirini güýçlendirmek tagallalarynyň çäginde has ozal Polşa ýerleşdirilen 150 britan harby işgärine goşmaça bolar.

XS
SM
MD
LG