Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ildeşlerini gulçulyga iberen özbek raýaty Nýu-Ýorkdan deportasiýa edildi


ABŞ-da tussag edilen özbek raýaty öz ildeşleriniň söwdasyny edýärdi. Bu barada Özbegistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.

"Adam söwdasynda we olary ABŞ-a gulçulyga ugratmakda güman edilýän özbek raýaty, Halkara polisiýasynyň kömegi bilen, Birleşen Ştatlarda, Nýu-Ýorkda tussag edildi" diýip, habarda aýdylýar.

Tutulan erkek eýýäm Özbegistanyň hukuk goraýjy edaralaryna berildi we basym kazylaryň öňünde çykarylar. Onuň gulçulyk üçin ýurtdan näçe adamy çykaryp bilendigi habar berilmeýär.

XS
SM
MD
LG