Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Haçatrian Ermenistanyň täze prezidenti hökmünde kasam kabul etdi


Wahagn Haçatrian
Wahagn Haçatrian

Ykdysadyýetçi we weteran syýasatçy Wahagn Haçatrian 13-nji martda Ermenistanyň täze prezidenti hökmünde kasam kabul edende milli jebisligi berkitmek üçin ähli tagallalary etjekdigine wada berdi.

Inaugurasiýa dabarasy Ermenistanyň parlamentiniň iki oppozisiýa topary tarapyndan boýkot edilen ýörite mejlisinde geçirildi.

Haçatrian açylyş dabarasynda eden çykyşynda “çylşyrymly sebit we halkara kynçylyklar” sebäpli Ermenistan üçin iň möhüm döwürde öz wezipesine girişýändigini aýtdy.

“Häzirki global howpsuzlyk ulgamlarynyň özgermegine getirýän çalt üýtgeýän geosyýasy ösüşlere şaýat bolýarys. Häzirki wagtda bize öňkülerden has köp paýhas, ynam, durnuklylyk we jebislik gerek" diýip, Ermenistanyň täze prezidenti belledi.

62 ýaşly Haçatrian, öňki prezident Lewon Ter-Petrosianyň dolandyran döwründe, 1992-1996-njy ýyllar aralygynda Ýerewanyň häkimi bolup işlän ykdysatçydyr. Ol geçen ýylyň awgustynda Paşinýanyň hökümetine goşulmaga razy bolýança Ter-Petrosianyň berk syýasy ýaranydy.

XS
SM
MD
LG