Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

YD şaýy metjidindäki partlamanyň we beýleki birnäçe hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alýar


Bezeg suraty

Owganystanda 21-nji aprelde bolan birnäçe partlamada azyndan 15 adam ölüp, onlarça adam ýaralandy.

Owganystanyň demirgazygyndaky Mazar-i Şerif şäherindäki şaýy metjidinde bolan partlamada azyndan 11 adam öldi, 32 adam ýaralandy diýip, şäherdäki welaýat saglyk edarasynyň sözçüsi Zia Zendani aýtdy.

"Talybanyň" Balhdaky aňtaw we medeniýet bölüminiň müdiri Zabihullah Nourani ölenleriň sanyny 25-e ýetirdi.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini "Yslam döwleti" topary öz üstüne aldy.

"Halyflygyň esgerleri duzak-haltany metjidiň içine eltmegi we ol adamdan dolandan soň uzakdan partlatmagy başardylar” diýip, YD toparynyň Telegram kanalyna ýerleşdiren beýanatynda aýdylýar.

Mundan başga, demirgazykdaky Kunduz şäherinde bolan partlamada hem azyndan dört adam ölüp, 18 adam ýaralandy diýip, polisiýa resmisi aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG