Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan sebitara otly, awtobus gatnawlaryny açýandygyny aýdýar


Bezeg suraty

Türkmendemirýollary” Aşgabat şäherinden we welaýat merkezlerinden ýolagçy otly gatnawlarynyň bölekleýin dikeldilýändigini habar berýär.

20-nji maýdan başlap, Aşgabat - Türkmenbaşy (19:30 - 6:30) we Türkmenbaşy - Aşgabat (19:00 - 6:40) ugurlarynda ýolagçy otlularynyň yzygiderli hereketi dowam etdiriler, bu ugurlar boýunça otlular her gün işleýär diýip, edaranyň resmi web sahypasynda 19-njy maýda, gatnawlaryň dikeldilmeginiň bir gün öňünden çap edilen bildirişde aýdylýar.

Şeýle-de bildirişde her hepdäniň Penşenbe, Ýekşenbe günleri Türkmenabat-Türkmenbaşy ugry boýunça; her hepdäniň Anna, Duşenbe günleri Türkmenbaşy - Türkmenabat ugry boýunça; her hepdäniň Çarşenbe, Ýekşenbe günleri Aşgabat-Daşoguz ugry boýunça; her hepdäniň Penşenbe, Duşenbe günleri Daşoguz-Aşgabat ugry boýunça demirýol gatnawynyň dikeldilýändigi aýdylýar.

Bildirişde raýatlaryň Aşgabat şäherine we bir welaýatdan başga welaýatlara ýa-da Aşgabat şäherinden welaýatlara gelip-gitmek, üstaşyr geçmek üçin wagtlaýyn rugsatnama almalydygy, ýola çykmazdan öň Saglygy goraýyş edaralaryndan soňky 72 sagadyň dowamynda COVID-19 barlagyndan geçendigini tassyklaýan resminama almalydygy hem habar berilýär.

Hökümetçi “Türkmenportal” neşiriniň maglumatyna görä, 20-nji maýdan başlap, Aşgabat — Türkmenbaşy we Türkmenbaşy — Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawlary hem dikeldilýär.

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň habar bermegine görä, awtobuslar sişenbe, penşenbe we şenbe günleri Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine, duşenbe, çarşenbe we anna günleri bolsa yzyna — Aşgabat şäherine gatnawlary amala aşyrarlar.

Ýolagçylar bilet satyn almazdan ozal, soňky 72 sagadyň dowamynda COVID-19 barlagyndan geçip, negatiw netijäni alandygyny tassyklaýan şahadatnama, koronawirusa garşy üç waksina alandygy baradaky resminama, şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan syýahat üçin berlen rugsatnama almaly diýip, habarda bellenýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG