Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet ýekşenbe güni hemişelik tomus wagtyna geçdi


Orsýet ýekşenbe güni hemişelik tomus wagtyna geçdi.

Bu özgerişlik fewral aýynda prezident Dmitriý Medwedew tarapyndan başlandy. Ol tygşytlylyk üçin sagady öňe hem yza süýşürmek esasynda döreýän dartgynlylyk zerarly hem adamlaryň, hem haýwanlaryň ejir çekendigini aýtdy.

Emma, muňa garamazdan, ekspertler sagat üýtgetmegiň dartgynlylyga ýa keselçilige sebäp bolýany barada ylmy deliliň ýokdugyny aýdýarlar.
XS
SM
MD
LG