Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ: «Assadyň çykyşy reforma meselesinde kelte gaýtdy»


Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Başar al-Assadyň sözlän sözünde hökümete garşy protestlerde talap edilen reformalaryň hiç birine galtaşylmandygyny aýdyp, ony berk tankyt etdi.

Döwlet departamentiniň sözçüsi Mark Toner al-Assadyň 3-nji gün eden çykyşy mazmunsyz boldy diýdi.

Al-Assad parlamente ýüzlenip eden çykyşynda öz hökümetine garşy iki hepde dowam edýän görülmedik protestleri ýurduň «duşmanlaryndan» görýändigini aýtdy.

Şeýle-de ol adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň ýatyrylýandygyny yglan etmedi.
Käbirleri onuň şeýle habary yglan etjegini çaklapdy.

Onuň çykyşyndan birnäçe sagat soň port şäheri bolan Latakiýada protestleriň bolandygy we tüpeň sesleriniň eşidelendigi aýdyldy.
XS
SM
MD
LG