Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝHHG Belarusy žurnalistleri kösemegi bes etmäge çagyrýar


Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy belarus häkimiýetleriniň tankydy metbugaty gorkuzmak we ýanamak praktikasyny dowam etdirmeginden alada bildirdi.

ÝHHG-niň beýanatynda metbugat wekili Dunýa Miýatowiç şeýle diýýär: “Bu ýakymsyz tendensiýa 2010-njy ýylyň 19-njy dekabryndaky prezident saýlawlaryndan soň has elhenç derejä baryp ýetdi”.

Miýatowiç golaýda Belarusyň daşary işler ministri Sergeý Martynowa iberen hatynda žurnalistleriň we metbugatyň basyşa sezewar bolan halatlaryny birme-bir görkezdi we "žurnalistler Irina Khalip bilen Nataliýa Radinanyň jenaýat derňewleri" barada aladasyny beýan etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG